Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

Testaments

Especialistes en dret de successions

Truqui’ns, podem ajudar-lo

Herència a Catalunya amb testament

El testament és l’acte pel qual una persona disposa per a després de la seva mort de tots els seus béns o de part d’ells.

Hi ha diversos tipus de testaments: A) Testament hològraf, és a dir, l’escrit a mà pel testador; sempre que compleixi amb els següents requisits: el testador ha de ser major d’edat i ha d’estar íntegrament escrit a mà i signat pel mateix, amb expressió de l’any, mes i dia en què s’atorgui. En el supòsit de contenir paraules ratllades, esmenades o entre línies, han d’estar salvats pel testador amb la seva signatura. B) Testament obert o tancat, que es formalitza davant el notari, sent aquest tipus el més comú. C) Testaments especials com el militar, el marítim i el fet en país estranger.

A IGH Advocats i Economistes li recomanem que atorgui testament, ja que d’aquesta manera pot disposar qui són els seus hereus, que assumiran tants els seus béns com els seus drets i obligacions. Així mateix, pot disposar aspectes com qui vol que siguin els tutors dels seus fills menors d’edat, com vol que sigui el seu enterrament, reconèixer fills extramatrimonials, reconèixer deutes o crèdits privats contrets amb tercers, llegar béns concrets, etc.

Truqui’ns i consulti els nostres advocats i assessors fiscals, que compten amb una dilatada experiència en aquesta matèria. La primera visita és gratuïta , en ella estudiarem el seu cas i li prepararem un pressupost d’actuacions sense cap tipus de compromís.