Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

Separacions i divorcis

Especialistes en dret de familia

Truqui’ns, podem ajudar-lo

Advocats matrimonialistes Barcelona

Separacions i divorcis

Les ruptures familiars en general, i en particular les separacions i divorcis , són situacions dramàtiques que suposen un nivell d’estrès elevat per tots els seus membres, en què, a més, solen existir interessos contraposats entre les parts. Especialment delicades són aquelles separacions i divorcis en les quals hi ha fills menors d’edat, ja que cal resoldre qüestions com la guarda i custòdia, el règim de visites o les pensions d’aliments entre moltes altres. En IGH comptem amb alguns dels millors advocats matrimonialistes Barcelona, tots ells amb un destacat caràcter analític i excel·lents en situacions de negociació, que exerceixen a la província, resta de Catalunya i Espanya.

A IGH advocats som conscients d’aquests aspectes i, per això, oferim un tracte directe i personalitzat a les concretes necessitats de cada client, que abarca des del simple assessorament fins a la defensa dels seus interessos davant els Jutjats de Família. Tot això sota els més estrictes paràmetres d’honestedat amb els nostres clients, rapidesa i eficàcia.

Truqui’ns per concertar una primera visita gratuïta amb un especialista. Podrà exposar detalladament el cas, perquè ho analitzem i l’informarem de tots els aspectes a tenir en consideració. Igualment, li farem un pressupost tancat sense cap tipus de compromís. El nostre despatx es troba al centre de Barcelona. Confiï en nosaltres, podem ajudar-lo.

Modificació de mesures

Una sentència de divorci no és inamovible, sinó que hi ha la possibilitat de, mitjançant un nou procés judicial , obtenir una modificació de les condicions imposades en la sentència original.

Una de les circumstàncies comunes per la modificació d’una sentència és que es produeixi una disminució en la capacitat econòmica del progenitor obligat a satisfer pensions econòmiques en favor de l’altra part. En aquest cas caldrà comparar la capacitat econòmica que tenia el progenitor en el moment en què es va dictar sentència amb la capacitat econòmica que tingui ara, i si ha empitjorat substancialment i l’empitjorament és permanent, serà viable la modificació de sentència. Així mateix, si el progenitor que percep la pensió veu disminuïda la seva capacitat econòmica o el menor veu incrementades les seves despeses ordinàries, seria viable la modificació per incrementar la pensió d’aliments.

Incompliment de les mesures

Les sentències de divorci contemplen una sèrie de mesures que obliguen a les parts, com per exemple:

  • el pagament de la pensió d’aliments o prestació compensatòria
  • l’ús de l’habitatge conjugal
  • un règim de visites envers els fills menors d’edat
  • etc.

Aquestes mesures són d’obligat compliment i en el supòsit que l’obligat incompleixi qualsevol d’aquestes mesures podrem sol·licitar al jutge l’execució de Sentència.

Per a això, haurem interposar una demanda d’execució de sentència davant el Jutjat de Primera Instància que la va dictar, en la qual es sol·licita al jutge que requereixi a la part obligada al compliment de les mesures acordades que està incomplint.

En el supòsit d’impagament de pensions es requerirà al jutge que procedeixi a l’embargament de la nòmina, comptes bancaris, devolucions de l’Agència Tributària, així com qualsevol altre bé que consti a nom de l’executat. Igualment, en determinats supòsits es podràn exercir accions penals per delicte d’impagament de pensió i sol·licitar una pena de presó de tres mesos a un any.

Contacti amb nosaltres

Informació pràctica i preguntes freqüents referents a separacions i divorcis