Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Quines despeses del menor s’inclouen a la pensió d’aliments?

Quines despeses del menor s’inclouen a la pensió d’aliments?

Són despeses ordinàries usuals i incloses en la pensió alimentària destinada a cobrir les necessitats comunes , les de vestit , oci , educació ( rebuts expedits pel centre educatiu , assegurances escolars , AMPA , matrícula , aula matinal, transport i menjador si escau, material docent no subvencionat , excursions escolars , uniformes , llibres ) , etc.

La seva concreció ha de realitzar-se atenent les necessitats de qui les necessita , d’acord amb els mitjans i possibilitats de qui ha de prestar-los d’acord amb els usos i el nivell de vida. Per tant, s’hauran de tenir en compte les circumstàncies personals de cada família per determinar una pensió d’aliments. No existeixen per tant taules orientadores al respecte.

Tenint en compte això, la pensió d’aliments ha de cobrir totes les despeses indispensables per al manteniment del menor pròpiament dit, és a dir , el menjar , l’allotjament, el vestit i l’assistència sanitària, així com les despeses necessàries en educació i instrucció.