Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Qui es queda la vivienda conjugal?

Qui es queda la vivienda conjugal?

En línies generals l’ús de l’habitatge familiar es concedeix al progenitor que tingui la guarda i custòdia exclusiva dels fills, si bé, en supòsits de guarda i custòdia compartida s’atribueix al cònjuge que estigui més necessitat de protecció. També s’atribueix l’ús de l’habitatge familiar al cònjuge més necessitat de protecció en el supòsit de no existir fills comuns o quan els fills siguin majors d’edat i no siguin independents econòmicament.

Cal tenir present també, que l’atribució de l’ús és per període determinat i que aquesta atribució de l’ús serà tinguda en compte a l’hora de fixar la quantia d’aliments dels fills.