Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Què puc fer si no m’abona la pensió d’aliments o no contribueix a pagar les despeses del menor acordades per sentencia?

Què puc fer si no m’abona la pensió d’aliments o no contribueix a pagar les despeses del menor acordades per sentencia?

És obligació genèrica de tots dos progenitors contribuir a les despeses dels menors, si bé, també pot ser una obligació imposada per una sentència, en la qual s’hagi acordat el pagament d’una pensió d’aliments o una contribució econòmica concreta en el pagament de les despeses.

En el cas que algun dels progenitors no compleixi amb les obligacions alimentàries establertes per sentència, aquest pot ser obligat al seu pagament mitjançant execució de sentència, on es pot acordar l’embargament de la nòmina, comptes bancaris, devolucions de l’Agència Tributària, així com qualsevol altre bé que consti al seu nom. Prèviament s’esbrina el patrimoni de l’executat.

En el cas que l’incompliment sigui reiterat pot també acudir a la via penal, atès que s’estaria cometent el delicte d’impagament de pensions d’aliments acordats en sentència judicial ferma, i es podria imposar una pena de presó de tres mesos a 1 any o multa de sis mesos a vint mesos.