Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Expropiació

Procediment expropiació forçosa

L’execució d’una obra pública (carreteres, vies fèrries, etc.) comporta normalment l’afectació de béns i drets dels ciutadans, que s’han d’expropiar prèvia declaració de la seva utilitat o interès públic. És l’anomenat procediment d’expropiació forçosa. L’expropiació de béns i drets està subjecta a un procediment legal molt rigorós i estrictament reglat, però no són poques les ocasions en que la corresponent administració pública actua sense un estricte compliment de la referida normativa.

A IGH Advocats i Economistes oferim un assessorament integral durant tot el procediment d’expropiació, des de l’aprovació dels projectes que la legitimen fins a l’ocupació del bé per part de l’administració, vetllant en tot moment perquè vostè obtingui el màxim preu just, que defensarem davant el Jurat d’Expropiació i els Tribunals del Contenciós-Administratiu.

A IGH tenim una llarga experiència en dret urbanístic en general i en particular en expropiacions. Gràcies al fet de que disposem d’un equip d’advocats especialitzats hem aconseguit acords molt favorables en processos d’expropiació als interessos dels nostres clients. Contacti’ns. Primera visita gratuïta.

Expropiació

  • Assessorament al propietari expropiat
  • Expropiacions de béns i drets
  • Expropiacions de sòl, edificis o instal·lacions
  • Expropiacions de terrenys amb negocis
  • Defensa durant tot l’expedient davant de l’administració pública i el Jurat d’Expropiació
  • Contenciós-administratiu sobre justipreu
  • Indemnitzacions por Ocupació temporal
  • Reversió de l’expropiació