Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

Assessoria per a empreses

Especialistes en l’assessorament a PIMES i autònoms

Truqui’ns, podem ajudar-lo

Assessoria d’empreses Barcelona

A IGH Advocats i Economistes disposem d’una àrea de treball especialitzada en la prestació de serveis d’assessoria per a petites i mitjanes empreses, tant autònoms com societats, cobrint totes les seves necessitats ja sigui en matèria jurídica, comptable, fiscal o laboral. Tenim una ampli bagatge com a assessoria d’empreses a Barcelona i altres punts geogràfics.

Les nostres oficines estan situades al centre de Barcelona i des d’aquí oferim els nostres serveis d’assessoria als nostres clients de la pròpia província, de la resta de Catalunya i de tot el territori nacional.

Amb el nostre servei d’assessoria els nostres clients poden gaudir, de forma permanent, d’un equip de professionals a la seva disposició, perquè els puguin assessorar en qualsevol qüestió que els pugui sorgir en el desenvolupament de la seva activitat. Al mateix temps, es veuen alliberats de la càrrega que suposa haver de dedicar el seu temps al seguiment i compliment de les obligacions legals que afecten al seu negoci, amb el benefici econòmic que suposa deixar aquestes tasques en mans de professionals especialitzats.

Un bon assessorament en matèria fiscal és una inversió que es rendibilitza per si sola, ja que de ben segur que, a llarg termini, acabarà suposant una reducció de costos per a l’empresari.

El nostre despatx proporciona també la comoditat de saber que cobrim qualsevol necessitat de tipus legal que puguin tenir els nostres clients, tant en l’àmbit empresarial com en el particular. Som una assessoria d’empreses a Barcelona que disposa de lletrats especialitzats en les principals branques de l’advocacia, el que proporciona la confiança de saber que tenen tot un equip de professionals de primer nivell a la seva disposició, disposats a defensar els seus interessos sempre que ho requereixin.

Assessoria a empreses autonoms i societats

Alta d'autònoms i constitució de societat

Assessoria a empreses jurídica

Assessoria jurídica

Assessoria a empreses fiscal i contable

Assessoria fiscal i comptable

assessoria laboral

Assessoria laboral

Assessoria a empreses financera

Assessoria financera

Assessoria per a empreses

Alta d’autònoms i constitució de societats

 • Elecció de la personalitat jurídica més convenient
 • Alta d’autònoms
 • Constitució de societats
 • Tramitació de llicència d’obertura i activitat
 • Tramitació signatura digital
 • Bonificacions quotes autònoms

Assessoria financera

 • Anàlisi i planificació de la situació financera
 • Obtenció de finançament
 • Obtenció i gestió de subvencions i ajudes
 • Control de despeses
 • Assessorament en inversions
 • Gestió patrimonial

Assessoria jurídica

 • Dret mercantil general
 • Dret societari
 • Responsabilitat dels administradors
 • Dret penal econòmic
 • Dret administratiu de l’empresa
 • Dret tributari
 • Dret laboral i de la Seguretat Social
 • Reclamació d’impagats
 • Dret concursal
 • Dret de la competència i la publicitat
 • Drets de propietat industrial i intel·lectual
 • Dret bancari
 • Dret d’assegurances
 • Revisió de contractes
 • Iguala Juridica

Assessoria fiscal i comptable

 • Assessorament general en matèria fiscal i comptable
 • Planificació i estratègia fiscal
 • Gestió de comptabilitat ordinària
 • Legalització de llibres comptables
 • Elaboració de comptes anuals i inscripció en el Registre Mercantil
 • Confecció i presentació de models tributaris
 • Tramitació devolucions IVA de factures impagades

Assessoria laboral

 • Contractes
 • Estudi previ de la modalitat contractual, bonificacions i subvencions
 • Confecció i tramitació de contractes
 • Nòmines
 • Confecció de nòmines, pagues extres, indemnitzacions i liquidacions
 • Càlcul d’indemnitzacions
 • Confecció de certificats de retencions
 • Tramitació altes i baixes Seguretat Social
 • Tramitació davant l’INSS o Mútua de baixes i altes laborals
 • Tramitació de subvencions
 • Assistència lletrada davant el CMAC / SMAC
 • Representació de l’empresa davant Tresoreria, INSS i Inspecció de Treball
 • Tramitacions de prestacions davant la seguretat social
 • Interpretació de convenis col·lectius