Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

Àrees d’activitat

Especialistes en dret immobiliari i urbanístic

Truqui’ns, podem ajudar-lo

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ EN DRET URBANÍSTIC I IMMOBILIARI

Dret urbanístic

 • Assessorament general
 • Estudi de viabilitat urbanística
 • Constitució i gestió d’entitats urbanístiques
 • Projectes d’Urbanització i Projectes de Reparcel·lació
 • Estudis de regularització de finques
 • Gestió i administració d’obres d’urbanització
 • Impugnació de quotes urbanístiques i contribucions especials
 • Plans generals d’ordenació urbana, plans parcials i plans especials
 • Expropiacions forçoses

Dret immobiliari

 • Compravendes d’immobles
 • Arrendaments i desnonaments
 • Reclamació per danys causats en els edificis
 • Defectes de construcció en els immobles
 • Contractes d’obres i reformes
 • Propietat horitzontal i comunitats de propietaris