Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

Àrees d’activitat

Especialistes en l’assessorament a PIMES i autònoms

Truqui’ns, podem ajudar-lo

Assessoria per a empreses

Alta d’autònoms i constitució de societats

 • Elecció de la personalitat jurídica més convenient
 • Alta d’autònoms
 • Constitució de societats
 • Tramitació de llicència d’obertura i activitat
 • Tramitació signatura digital
 • Bonificacions quotes autònoms

Assessoria financera

 • Anàlisi i planificació de la situació financera
 • Obtenció de finançament
 • Obtenció i gestió de subvencions i ajudes
 • Control de despeses
 • Assessorament en inversions
 • Gestió patrimonial

Assessoria jurídica

 • Dret mercantil general
 • Dret societari
 • Responsabilitat dels administradors
 • Dret penal econòmic
 • Dret administratiu de l’empresa
 • Dret tributari
 • Dret laboral i de la Seguretat Social
 • Reclamació d’impagats
 • Dret concursal
 • Dret de la competència i la publicitat
 • Drets de propietat industrial i intel·lectual
 • Dret bancari
 • Dret d’assegurances
 • Revisió de contractes
 • Iguala Juridica

Assessoria fiscal i comptable

 • Assessorament general en matèria fiscal i comptable
 • Planificació i estratègia fiscal
 • Gestió de comptabilitat ordinària
 • Legalització de llibres comptables
 • Elaboració de comptes anuals i inscripció en el Registre Mercantil
 • Confecció i presentació de models tributaris
 • Tramitació devolucions IVA de factures impagades

Assessoria laboral

 • Contractes
 • Estudi previ de la modalitat contractual, bonificacions i subvencions
 • Confecció i tramitació de contractes
 • Nòmines
 • Confecció de nòmines, pagues extres, indemnitzacions i liquidacions
 • Càlcul d’indemnitzacions
 • Confecció de certificats de retencions
 • Tramitació altes i baixes Seguretat Social
 • Tramitació davant l’INSS o Mútua de baixes i altes laborals
 • Tramitació de subvencions
 • Assistència lletrada davant el CMAC / SMAC
 • Representació de l’empresa davant Tresoreria, INSS i Inspecció de Treball
 • Tramitacions de prestacions davant la seguretat social
 • Interpretació de convenis col·lectius