Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Advocats laboralistes

Advocats laborals

IGH Advocats i Economistes disposem d’advocats laboralistes especialitzats en tots els camps que integren el Dret Laboral i de la Seguretat Social, oferim un servei d’alta qualitat, directe i personalitzat a les concretes necessitats de cada client, que abasta des del simple assessorament preventiu fins a la defensa dels nostres clients davant les més altes instàncies jurisdiccionals, tot això sota els més estrictes paràmetres d’honestedat amb els nostres clients, rapidesa i eficàcia.

Pot trucar-nos per concertar una primera visita gratuïta amb un especialista. Allà podrà exposar detalladament el seu cas perquè ho analitzem i li prepararem un pressupost tancat sense cap tipus de compromís. El nostre despatx està situat al centre de Barcelona. Confiï en nosaltres, no el defraudarem.

Advocats laboralistes acomiadament inminent
Advocats laboralistes empresari
Advocats laboralistes contractes

Advocats laboralistes

Contractació

 • Assessorament general en la contractació laboral
 • Revisió de contractes i de convenis col·lectius
 • Reclamacions per incompliment de contracte

Acomiadaments

 • Acomiadament disciplinari
 • Acomiadament per causes objetives
 • Acomiadament col·lectiu

Reconeixements

 • Reconeixements de qualificació professional
 • Reconeixements d’existència de relació laboral

Reclamacions de quantitat

 • Reclamacions por impagament de sous
 • Reclamacions d’indemnitzacions per acomiadament improcedent
 • Prestacions d’incapacitat temporal

Modificacions substancials de les condicions de traball

 • Mobilitat funcional i territorial
 • Reducció de sou
 • Modificació de jornada

Sancions disciplinàries

Mobbing

Dret de la seguretat social

 • Denúncies a la Inspecció de Treball
 • Reclamació d’indemnitzacions a la Inspecció de Treball
 • Recursos contra resolucions de la Inspecció de Treball
 • Tramitació d’incapacitats
 • Convenis col·lectius
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERO)