Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Dret del medi ambient

Advocats medi ambient

La protecció del medi ambient és un dret reconegut constitucionalment, tenint els ciutadans el dret a gaudir-ho i l’obligació de conservar-lo, aquest dret es coneix com a dret del medi ambient. Al mateix temps, els poders públics tenen l’obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, per protegir i millorar la qualitat de vida dels administrats, i, en virtut de la seva potestat sancionadora, podran imposar sancions penals o administratives contra aquells que atemptin contra el medi ambient.

IGH Advocats i Economistes comptem amb especialistes i una dilatada experiència en tots els camps que componen el dret del medi ambient, la qual cosa ens permet oferir els nostres serveis a particulars, empreses i administracions públiques.

Oferim un servei integral, basat en l’assessorament jurídic i tècnic, en matèria d’autoritzacions i llicències ambientals, declaracions ambientals, així com en matèria de concessions d’aigües, de costes, d’obra pública, de serveis públics i demanials.

Igualment, el defensarem davant la via contenciosa o penal en el supòsit d’estar sotmès a un expedient sancionador, per la comissió de qualsevol infracció que atempti contra el medi ambient.

La nostra filosofia de treball consisteix a poder oferir sempre el millor servei a preus competitius, centrant els nostres esforços en l’obtenció de resultats i en la creació d’una relació d’absoluta confiança, honestedat i transparència amb els nostres clients, que ens ha portat a situar-nos com un despatx de referència dins el nostre sector.

Contacti amb nosaltres per a una primera visita, exposi’ns seu cas i li prepararem un pressupost sense cap tipus de compromís.