Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Advocats administratiu

A IGH disposem d’advocats especialitzats en dret administratiu, àrea del dret que té com a finalitat no només regular l’organització, els mitjans i les formes de l’activitat de les administracions públiques, sinó també les relacions entre aquelles i els ciutadans, establint un règim de garanties , drets i deures respecte d’aquests.

A IGH advocats i economistes, tenim una gran experiència en dret administratiu, amb centenars de casos a les nostres esquenes. Gràcies al nostre equip d’advocats i economistes especialitzat en dret administratiu, tenim un alt índex  de sentències favorables als interessos dels nostres clients.

Advocats administratiu sancions administratives

Sancions administratives

Advocats administratiu urbanístic

Dret urbanístic

Advocats administratiu dret del medi ambient

Dret del medi ambient

Advocats administratiu responsabilitat patrimonial de les administracions

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Advocats especialistes en dret administratiu

Dret administratiu sancionador

 • Sancions de l’Agència Tributària
 • Sancions del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Sancions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Sancions per blanqueig de capitals
 • Sancions disciplinàries
 • Sancions de la Direcció General de Trànsit
 • Sancions de la Seguretat Social
 • Sancions per infraccions urbanístiques
 • Sancions per infraccions mediambientals
 • Sancions per competència deslleial
 • Sancions per publicitat il·lícita
 • Sancions emanades d’institucions de les comunitats autònomes
 • Sancions emanades d’organismes municipals

Dret urbanístic

 • Estudi de viabilitat urbanística
 • Constitució i gestió d’entitats urbanístiques
 • Redacció i modificació de bases i estatuts de les entitats urbanístiques
 • Projectes d’urbanització i projectes de reparcel·lació
 • Estudis de regularització de finques
 • Gestió i administració d’obres d’urbanització
 • Impugnació de quotes urbanístiques i contribucions especials
 • Plans generals d’ordenació urbana, plans parcials i plans especials

Dret del medi ambient

 • Dret del medi ambient
 • Assessorament general
 • Expedients sancionadors

Responsabilitat patrimonial

 • Assessorament en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions
 • Procediments de reclamació

Expropiacions forçoses

 • Assessorament general al propietari expropiat
 • Expropiació de béns i drets
 • Expropiació de sòl, edificis o instal·lacions
 • Expropiació de terrenys amb negocis
 • Indemnitzacions per Ocupació temporal

Llicències, concessions i subvencions

 • Assessorament i gestió en matèria de llicències, concessions i subvencions

Dret tributari

 • Assessorament general
 • Assistència a inspeccions
 • Procediments administratius i contenciós-administratius
 • Recursos davant els tribunals economicoadministratius

Contractació pública

 • Assessorament general
 • Assistència tècnica en la contractació
 • Reclamacions per incompliment