Dilluns a divendres 9:00 - 20:00

Rambla de Catalunya 124 5º 2ª

Barcelona

93 238 05 81

IGH Advocats i Economistes

Demani hora per a una visita gratuita

 

Advocats administratiu

A IGH disposem d’advocats especialitzats en dret administratiu, àrea del dret que té com a finalitat no només regular l’organització, els mitjans i les formes de l’activitat de les administracions públiques, sinó també les relacions entre aquelles i els ciutadans, establint un règim de garanties , drets i deures respecte d’aquests.

A IGH advocats i economistes, tenim una gran experiència en dret administratiu, amb centenars de casos a les nostres esquenes. Gràcies al nostre equip d’advocats i economistes especialitzat en dret administratiu, tenim un alt índex  de sentències favorables als interessos dels nostres clients.

Advocats especialistes en dret administratiu

Dret administratiu sancionador

 • Sancions de l’Agència Tributària
 • Sancions del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Sancions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Sancions per blanqueig de capitals
 • Sancions disciplinàries
 • Sancions de la Direcció General de Trànsit
 • Sancions de la Seguretat Social
 • Sancions per infraccions urbanístiques
 • Sancions per infraccions mediambientals
 • Sancions per competència deslleial
 • Sancions per publicitat il·lícita
 • Sancions emanades d’institucions de les comunitats autònomes
 • Sancions emanades d’organismes municipals

Dret urbanístic

 • Estudi de viabilitat urbanística
 • Constitució i gestió d’entitats urbanístiques
 • Redacció i modificació de bases i estatuts de les entitats urbanístiques
 • Projectes d’urbanització i projectes de reparcel·lació
 • Estudis de regularització de finques
 • Gestió i administració d’obres d’urbanització
 • Impugnació de quotes urbanístiques i contribucions especials
 • Plans generals d’ordenació urbana, plans parcials i plans especials

Dret del medi ambient

 • Dret del medi ambient
 • Assessorament general
 • Expedients sancionadors

Responsabilitat patrimonial

 • Assessorament en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions
 • Procediments de reclamació

Expropiacions forçoses

 • Assessorament general al propietari expropiat
 • Expropiació de béns i drets
 • Expropiació de sòl, edificis o instal·lacions
 • Expropiació de terrenys amb negocis
 • Indemnitzacions per Ocupació temporal

Llicències, concessions i subvencions

 • Assessorament i gestió en matèria de llicències, concessions i subvencions

Dret tributari

 • Assessorament general
 • Assistència a inspeccions
 • Procediments administratius i contenciós-administratius
 • Recursos davant els tribunals economicoadministratius

Contractació pública

 • Assessorament general
 • Assistència tècnica en la contractació
 • Reclamacions per incompliment